SEFCO COnsulting Group Exceldə Biznes Modelləşdirmə təliminə start verir.

SEFCO COnsulting Group Exceldə Biznes Modelləşdirmə təliminə start verir.

SEFCO COnsulting Group artiq növbəti dəfə Exceldə Biznes Modelləşdirmə təliminə start verir.
Qeyd edək ki, yerlər məhduddur.
Layihənin adı: “EXCEL”DƏ BİZNES MODELLƏŞDİRMƏ”
Layihənin önəmi:
-Excel proqramı vasitəsilə biznes fəaliyyəti üçün işlək və oxunaqlı cədvəl və qrafiklər hazırlamaq
-qarışıq və dinamik məlumatları təhlil etmək,
-gündəlik işi asanlaşdıran hesablama düsturlarından və qısayollardan istifadə etmək
-biznes layihələrin müəyyən dövr üzrə modelini qurmaq
-biznes fəaliyyətinin yekunlarını qiymətləndirmək
-layihə üzrə satışları və maliyyə axınlarını planlaşdırmaq
Təlim proqramı:
1-ci modul: “Excel” proqramında məlumatların emalı (4 saat) *
– Excel fayllarının yaradılması, onlara dəyişikliklərin edilməsi və saxlanılması;
– Müxtəlif formatlarda verilən məlumatların emal üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi, formatların düzəldilməsi;
– Verilənlər əsasında oxunaqlı və praktik cədvəllərin hazırlanması;
– Əsas hesablama düstürlarından istifadə edilməsi;
– Ən çox işlənən qısayollardan istifadə edilməsi;
– Cədvəllər əsasında qrafiklərin hazırlanması;
– Müxtəlif təhlil alətlərindən istifadə edilməsi.
2-ci modul: “Excel” proqramında biznesin modelləşdirilməsi (4saat) **
– Modelləşdirmənin əsas şərtləri
– Modelin skeletinin hazırlanması
– Müxtəlif biznes proseslərin modelə daxil edilməsi
– Model daxilində müxtəlif məlumatların və hesablamaların inteqrasiyası
– Qiymətləndirmə indikatorlarının daxil edilməsi
– Müxtəlif biznes ssenarilərin hazırlanması
– Biznesin yekunlarının vizuallaşdırılması
Qiymətləndirmə və Sertifikasiya: İştirakçılar təlimdə paylaşılan bacarıqları mənimsəməyinə və verilən sərbəst praktiki tapşırıqların nəticəsinə görə qiymətləndirilir və müvafiq sertifikatlarla təmin edilir.
Təlimçi: Anar Qasımov, CFM. 2004-cü ildən etibarən bank, telekommunikasiya, kosmik peyklər və digər sektorlarda müxtəlif aparıcı vəzifələrdə çalışmışdır. “Maliyyə” ixtisası üzrə bakalavr (ADİU), “Bank işi” ixtisası üzrə magistr (T.C. Marmara Üniversitesi) dərəcəsi vardır. 2014-cü ildə “Excel və VBA vasitəsilə qabaqcıl maliyyə modelləşdirilməsi” üzrə beynəlxalq Sertifikatlaşdırılmış Maliyyə Modelyeri (CFM) sertifikatını qazanmışdır. Hazırda öz peşəkar fəaliyyətilə yanaşı müxtəlif təlimlər keçirir.
Təlimdə iştirak haqqı: 49 AZN
Təlimin müddəti: 8 saat (iki gün)
Təlimin tarixi: 09-10 dekabr 2017
Təlimin dili : Azərbaycan dili
Qeydiyyat və əlavə məlumat üçün:
+( 994)12 408 76 01
+(994) 55 908 02 32
office@sefco.net
Share