“Divarsız Məktəb” düşərgəsi

“Divarsız Məktəb” düşərgəsi

“Divarsız Məktəb” düşərgəsi
“For english please scroll down” “Для русского языка читайте далее”
Novruz tətilində;
“Edu-Friday” şirkəti ilk dəfə olaraq 18-19 mart 2017-ci il tarixlərində Mərkəzi Nəbatat Bağında 10-16 yaşlı məktəblilər üçün “Divarsız Məktəb” adlı yaz düşərgəsini təşkil edir.
Düşərgənin əsas məqsədi uşaqların tətil günlərini öyrənərək keçirmələrini təmin etməkdir. Düşərgə zamanı şagirdlər xüsusi proqrama uyğun olaraq fəaliyyətlərdə iştirak edəcəklər. Öyrədici proqram uşaqlarla qeyri-formal təhsil sahəsi üzrə uzunmüddətli təcrübəyə malik mütəxəssis Fəqan Hüsyenov tərəfindən hazırlanmışdır.

Düşərgə fəaliyyətlərində məktəbli şagirdlərlə iş təcrübəsi olan psixoloq və həkim komandası da iştirak edəcəkdir.

“Təlimlər Azərbaycan və İngilis dillərində keçiriləcək”.

Günlük proqram:
Düşərgə ərazisinə gəlmə: 9:30
Düşərgənin başlaması: 10:00
Öyrədici fəaliyyətlər: 10:00 – 13:00
Nahar: 13:00 – 14:00
Kofe breyk: 15:30 – 16:00
Öyrədici fəaliyyətlər: 14:00 – 17:00
Düşərgədən evə getmə 17:00

İştirak edən uşaqlar “Həkim Tap” şirkəti tərəfindən pulsuz check up müayinəsi əldə edəcəklər.

Qeyd 1: Nahar tam orqanik qidalarla təmin ediləcək.
Qeyd 2: Bura gecələmək daxil deyil.

* Müraciət etmək üçün aşağıdakı keçidə daxil olun:
https://docs.google.com/forms/d/1NSw8Pwc1HdPXyaiDpglSIMywv-oFG3BX2IwMRMLrVA4/edit

* SON MÜRACIƏT TARIXI 17 MART 2017-CI IL;

* Əlaqə nömrələri:
Mob: (+994 77) 392-91-13, (+994 50) 797 97 99
Ünvan: Caspian Plaza, 2-ci korpus, 16-cı mərtəbə

“Wall-free School” camp
During Novruz holidays;
“Edu-Friday” company provides 2 days “School without Walls” spring camp for children from 10 to 16 years old in “Central Botanical Garden” on 18th- 19th March 2017.
The main objective of the camp is is to ensure that children spend spring holidays in a beneficial way. During camp time, students will participate in a special program of activities prepared by education expert Fagan Huseynov who has long-term experience in the field of non-formal education.
In addition, a psychologist and doctor who has experience with school children will participate in the activities.

Trainings will be provided in two languages: English and Azerbaijanian

Daily program:
Arriving: 9:30
The start of the camp: 10:00
Training activities: 10:00 – 13:00
Lunch: 13:00 – 14:00
Coffee break: 15:30 – 16:00
Training activities: 14:00 – 17:00
17:00 camp leaving

Children who take part in ” School Without Walls” camp will also get a free check-up from “Hekim Tap” Company.

Note 1: The lunch provided will be fully organic
Note 2: Accommodation is not included

* Enter the link below to apply for:
https://docs.google.com/forms/d/1NSw8Pwc1HdPXyaiDpglSIMywv-oFG3BX2IwMRMLrVA4/edit

* The deadline for applying to participate is;

* Contact numbers:
Mob: (+994 77) 392-91-13, (+994 50) 797 97 99
Address: Caspian Plaza, 2nd building, 16th floor

Лагерь «Школа без стен»
Во время праздников Новруз;
Компания «edu-Friday» проводит весенний лагерь «Школа без стен» для детей от 10 до 16 лет в «Центральном ботаническом саду» с 18 по 19 марта 2017 года.
Главная цель лагеря – Школьники проводили весенние каникулы с пользой. Во время лагеря школьники будут участвовать в специальной программе мероприятий, подготовленной экспертом по образованию Фаганом Гусейновым, имеющим многолетний опыт в области неформального образования.

Кроме того, психолог и врач, имеющий опыт работы со школьниками, будут участвовать в составе команды.

Тренировки будут проводиться на двух языках: Азербайджанский, Английский

Ежедневная программа:
Прибытие: 9:30
Начало лагеря: 10:00
Тренировочные занятия: 10:00 – 13:00
Обед: с 13:00 до 14:00
Кофе брейк: 15:30 до 16:00
Тренировочные занятия: с 14:00 до 17:00
17:00 Завершение
Дети, которые принимают участие в лагере «Школа без стен», получат бесплатную проверку от компании «Hekim Tap».
Примечание 1: Обед будет обеспечен полностью натуральными продуктами.
Примечание 2: проживание не включено
* Нажмите на ссылку, чтобы подать заявку:
Https://docs.google.com/forms/d/1NSw8Pwc1HdPXyaiDpglSIMywv-oFG3BX2IwMRMLrVA4/edit

* Крайний срок регистрации- 17 марта 2017 года;

* Контактные телефоны:
Моб: (+994 77) 392-91-13, (+994 50) 797 97 99
Адрес: Caspian Plaza, 2-й корпус, 16-й этаж

Share