Articles Posted in the " Təlim " Category


  • Konfutsinin Reseptləri

    Konfutsinin Reseptləri

    EOS Academy Dialogue Cafe’nin əməkdaşlığı ilə Konfutsi fəlsəfəsi və onun öyrətiləri haqqında mühazirə təşkil edir…