Ədəbiyyat Klubu: Poetik performans

Ədəbiyyat Klubu: Poetik performans

POETİK PERFORMANS

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Sizi martın 24-ü keçiriləcək Ədəbiyyat Klubu çərçivəsində hazırlanmış “Poetik performans” adlı tamaşaya dəvət edir. Səhnədə cərəyan edən tamaşa gənc şairlərin daxili aləmini və fantaziyaların əks etdirən yaradıcı eksperimentdir.

Atika Əliyeva (d.1998) – Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecinin xor dirijorluğu fakültəsinin tələbəsidir. 13 yaşından şeir yazır. Hələ orta məktəbdə təhsil alarkən qiraət müsabiqəsində öz şeirini oxuyaraq 1-ci yerə layiq görülmüşdür.

Səbinə Vəlibəyova (d.1993) – P. İ. Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakültəsinin məzunudur. Uşaqlıqdan yazıçılıqla məşğuldur. Şeir və proza əsərləri bir çox rus dilli nəşrlərdə dərc olunub. “Söz və zaman” ədəbiyyat müsabiqəsinin “Proza” nominasiyasının laureatıdır (2009). “İncəsənətin dialoqu” performansının iştirakçısı olub (YARAT, 2016).

Eldar Canaşvili (d.1991) – M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Bakı filialının filologiya fakültəsinin tələbəsidir. 2012-ci ildən şeir yazır. 90-dan artıq şeirlərin və “Kron haqqında saqa” adlı lirik-epik poemasının müəllifidir. 2015 və 2016-cı illərdə Stihi.ru tərəfindən təsis olunmuş “İlin şairi” mükafatına nominasiya olunmuşdur.

Leyla Qurbanova (d.1992) – M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Bakı filialının psixologiya fakültəsinin məzunudur. Uşaqlıqdan poeziya ilə məşğuldur. 2009-cu ildən şeirləri bir çox rus dilli ədəbiyyat nəşrlərində dərc olunub.

24 MART, 2017
19:00
YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

***

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРФОРМАНС

24-ого марта в рамках Литературного Клуба мы представим вашему вниманию «Поэтический перформанс» – творческий эксперимент, в котором молодые азербайджанские поэты поделятся своими мыслями и чувствами не только посредством слов. Разворачивающиеся на сцене действия – отражение внутреннего мира каждого из авторов, фантазия, обретающая реальные очертания.

Атика Алиева (1998-го года рождения) – студентка Азербайджанского Государственного Музыкального училища им. Асафа Зейналлы, факультет хорового дирижирования. Стихи пишет с тринадцати лет. В школьном конкурсе чтецов заняла первое место, где читала свое стихотворение.

Сабина Велибекова (1993-го года рождения) – выпускница фортепианного факультета МГК имени П. И. Чайковского. Интерес к писательству проявляла с детства. Стихи и проза были опубликованы в ряде русскоязычных изданий. Лауреат литературного конкурса “Слово и время” в номинации “Проза” (2009 год). Участник перфоманса “Диалог искусств” (Yarat, 2016).

Эльдар Джанашвили (1991-го года рождения) – студент филологического факультета филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Баку. Стихи начал писать в 2012-м году. Автор более 90 стихотворений и одной лирико-эпической поэмы (“Сага о Кроне”). В 2015-м и 2016-м был номинирован на премию “Поэт Года” на сайте Stihi.ru

Лейла Курбанова (1992-го года рождения) – выпускница факультета психологии филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку. Увлечение поэзией началось с детства. С 2009-го года стихи публиковались в газетах и ряде русскоязычных литературных сборников.

24 марта, 19:00
Центр Современного Искусства YARAT.
Вход свободный

***

POETIC PERFROMANCE

Our Reading Club is happy to host a “Poetic performance”, a creative experiment in which young Azerbaijani poets share their ideas and feelings through words and theatrical performance. The action on the stage is a reflection of the inner world of each of the authors, a fantasy that starts to shape in front of your eyes.

Atika Aliyeva (born in 1998) is a student of Azerbaijan State Music College named after Asaf Zeynalli, Choral Conducting Department. She’s been writing since the age of thirteen. Atika took the first place in a school poetry battle.

Sabina Velibekova (born in 1993) graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatory’s Piano Department. She was interested in writing from an early age. Her works are released in public editions. Sabina gained the first place at Azerbaijani State Literature Contest “Word and Time” in the nomination “Prose” (2009). She is a participant of the “Conversation of Arts” performance (Yarat, 2016).

Eldar Dzhanaschwili (born in 1991) is a student of Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Baku branch. He’s been writing since year 2012. Eldar is an author of more than ninety poems and lyrico-epic poem called “Cron Saga”. In 2015 and 2016 was nominated for the Poet-of-the-Year Prize by Stihi.ru website.

Leyla Kurbanova (born in 1992) graduated from Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Baku branch. She’s interested in poetry since childhood. Leyla’s poems have been published in newspapers and in a string of books of poems and stories since year 2009.

March 24, 19:00
YARAT Contemporary Art Centre
Admission is free.

Share